Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek SVJ Krčínova 50, 52

Salónek KD Vltava 11. června 2020 od 19.00

 

Program schůze:

 1. Přehled hospodaření a rozpočet společenství – schválení hospodaření a rozpočtu
 2. Úkoly z předchozího shromáždění
 3. Oprava dveří v Krčínově 52
 4. Rekonstrukce sklepních kójí
 5. Nabídky kamerového systému
 6. Klíče od zámků oken na chodbě
 7. Rozdělení příspěvku do společného fondu na splátku úvěru a fond oprav – schválení shromážděním
 8. Volba náhradníka do Výboru, v případě nezvolení návrh na profesionálního předsedu výboru (nutná změna stanov) – schválení shromážděním
 9. Informace pro shromáždění

– změna dodavatele elektřiny

– realizace výběrů dveře kolárny sklepa, čipové otevírání dveří, vymalování

– výtahy

– informace k nabídkám ostatních firem poskytující služby SVJ

– televizní rozvody

– inventura vlastníků sklepů

– informace k uzavření smlouvy o úvěr

 1. Ostatní, diskuse

 

 • Návrhy nových bodů schůze předejte kterémukoliv členu výboru v předstihu
 • Dopředu si promyslete nominaci náhradníka do Výboru, nebo možnost profesionálního předsedy.

Jedná se o opakovanou řádnou schůzi, žádáme vlastníky o zvážení účasti. Účast na shromáždění by měla být především ve vašem zájmu! V případě potřeby využijte plnou moc. Potřebujeme být usnášeníschopní, není možné dokola svolávat schůze vlastníků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Menu